PMC Siebelink neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk en altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Websites/internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod ge-bruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op door uw browser op uw computer worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij een volgend bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan, aanvaarden van cookies voor bepaalde functies of bijvoorbeeld algemeen het auto-matisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Server log files

De hostingprovider van onze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar de provider verzendt.

Dit zijn:
Browser type, browserversie en gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

Contact

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van navraag of vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toe-stemming.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. Pro-vider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opge-slagen en waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van onze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

De functie IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres
binnen de Europese unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruitme Unie eerst verkort door Google voorafgaand aan het doorgeven aan een Google server in de Verenigde Saten.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als on-derdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browser-software; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gege-nereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgen-de link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersge-gevens in Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Orderverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hier-van kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses geba-seerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account. Of schakel de verzameling van uw gegevens door Google Analytics uit of verbied dit in het algemeen zoals beschreven in de sectie ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

Facebook-plug-ins (zoals knop)

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hac-ker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de “Like-Button” (“Vind ik leuk”) op onze site.
Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Like” -knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hier-van kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Facebook op
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, dan kunt u uitloggen bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Google+

Onze pagina’s gebruiken functies van Google+. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamel en deel informatie: gebruik de Google + knop om informatie wereldwijd te plaatsen. De knop Google + biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze part-ners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft voor een stukje inhoud en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1’s kunnen worden weergegeven als hints, samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Goog-le-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Als u de knop Google + wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam bevat die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Providers is LinkedIn Corpo-ration, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Telkens wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die LinkedIn-functies bevat, maakt deze verbinding met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op ‘Aanbevelingsknop’ van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Zie de privacyverklaring van LinkedIn op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=%7Berror-page%7D-privacy-policy

XING Weet ik niet of mijn site dat gebruikt?

Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk
XING. Aanbieder is de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wan-neer u een van onze sites bezoekt die XING-functies bevat, maakt deze verbinding met XING-servers. Een opslag van persoonlijke gegevens wordt niet gedaan met onze kennis. In het bijzon-der worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.
Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de
Gegevensbeveiligingsverklaring van XING onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

SSL-codering
Wanneer je naar het https:// gaat dan krijg je een iets ander beeld van de site!

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van gevoelige in-houd te beschermen, zoals de verzoeken die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Recht op informatie, annulering, blokkering

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en u heeft het recht deze ge-gevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

Als u vragen heeft over informatie, verwijdering of blokkering, gebruik dan ons contactformulier of bel ons. Tel.: (+31) telefoon bedrijf 0614418254. Uw contactpersoon voor gegevensbescherming is Jeroen Siebelink.

Tegenstrijdige reclame-e-mails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen.
De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.